Sadržaj se učitava. Molimo sačekajte....

Zašto koristiti Našu karticu

U želji da se u DIS marketima osetite još bolje i prijatnije, a da vaše kupovine postanu još isplativije, kreirali smo jedinstven program lojalnosti Naša kartica kojim nagrađujemo vašu vernost najvećoj domaćoj trgovini.

Svaka vaša kupovina u DIS marketima od najmanje 300 dinara doneće vam Šljive koje možete skupljati i koristiti prilikom narednih kupovina. Takođe, svi članovi programa NAŠA KARTICA biće u prilici da uživaju u mnogobrojnim pogodnostima koje je DIS pripremio samo za njih.

Želiš da postaneš član našeg programa lojalnosti?

Popuni pristupnicu za svega nekoliko minuta, počni da skupljaš Šljive i koristiš pogodnosti našeg programa lojalnosti odmah.

Već poseduješ karticu?

Ukoliko imaš nalog na web portalu možeš u svakom trenutku da proveriš broj skupljenih Šljiva. Ukoliko si popunio pristupnicu u nekom od naših objekata i upisao si svoju e-poštu dobićeš link na navedenu e-poštu u narednih nekoliko dana sa kojim ćeš se prijaviti na portal. Prvom prijavom podesi svoju lozinku i od tog trenutka možeš da koristiš portal ili IOS ili Android aplikaciju

Ugovor o pristupanju
programu lojalnosti Naša kartica

 

Uvod

1. Ovim Ugovorom o pristupanju programu lojalnosti Naša kartica propisani su opšti uslovi pristupanja programu lojalnosti i korišćenja kartice lojalnosti Naša kartica i obrada ličnih podataka korisnika (u daljem tekstu: Pristupnica). Pristupnica uređuje odnos između izdavaoca Naše kartice i korisnika koji pristupanjem programu lojalnosti ostvaruju razne pogodnosti.

Zaključenje ovog Ugovora i prihvatanje opštih uslova

2. Svojeručnim potpisivanjem Pristupnice u nekom od maloprodajnih objekata izdavaoca Naše kartice (oblik papirne pristupnice), popunjavanjem elektronske prijave na internetu ili mobilnoj aplikaciji ili neposrednom registracijom na kasi u DIS maloprodajnom objektu (oblik elektronske pristupnice) i prihvatanjem opštih uslova pristupanja programu lojalnosti i korišćenja Naše kartice, korisnik isključivo svojom slobodnom voljom prihvata opšte uslove iz Pristupnice i daje saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u skladu sa Pristupnicom.
3. Ugovor o pristupanju programu lojalnosti Naša kartica sa detaljnim informacijama o obradi ličnih podataka korisnik može pronaći na veb stranici www.nasakartica.rs .

Izdavalac Naše kartice

4. Izdavalac Naše kartice je pravno lice PTP DIS DOO KRNJEVO, sa sedištem na adresi ul.Bulevar oslobođenja 1b, Krnjevo, MB: 07617003, PIB: 101175143 (u daljem tekstu: DIS).

Ko može biti korisnik Naše kartice

5. Korisnik Naše kartice može biti svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem u Republici Srbiji koje popuni obavezne podatke u obrascu papirne Pristupnice i svojeručno je potpiše, lice koje popuni elektronsku prijavu za pristupanje programu lojalnosti na veb stranici www.nasakartica.rs ili na mobilnoj aplikaciji, kao i lice koje se neposredno registruje na kasi u DIS maloprodajnom objektu i prihvati opšte uslove iz Pristupnice. Pre pristupanja programu lojalnosti DIS preporučuje da se potencijalni korisnik detaljno upozna sa ovim opštim uslovima korišćenja naše kartice i obradi ličnih podataka.
6. Naša kartica se preuzima lično u DIS maloprodajnom objektu koji je korisnik naveo kao mesto preuzimanja prilikom učlanjenja.

Pogodnosti

7. Korisnik Naše kartice ima mogućnost da koristi različite popuste za kupovinu određenih artikala u DIS maloprodajnim objektima na osnovu sakupljenog broja poena (u daljem tekstu: Šljiva) i druge pogodnosti koje za korisnika obezbeđuju DIS i partneri programa lojalnosti Naša kartica. Prikupljeni poeni se ne mogu zameniti za novac.
8. Korisnik Naše kartice će u određenim periodima moći da ostvari popuste i razne druge pogodnosti na proizvode iz asortimana kompanije DIS i proizvode i usluge iz asortimana partnera Naše kartice o čemu će Korisnik biti pravovremeno obavešten putem poruke na Viber i/ili SMS poruke i/ili putem imejla i/ili mobilne aplikacije (IOS, Android) i/ili nekim drugim aktuelnim kanalom komunikacije. Aktuelne proizvode i broj šljiva koji proizvod nosi možete pronaći i u našim maloprodajnim objektima, na našoj veb-stranici https://www.nasakartica.rs/ ili u štampanim lifletima. Korisnik Naše kartice može primati na imejl newsletter-e o novim mesečnim i sezonskim katalozima, sa najavama budućih akcija, popusta i pogodnosti. Korisnik koji ne želi da prima obaveštenja i poruke ima mogućnost da u svakom trenutku blokira njihov prijem.

Način dobijanja i korišćenje Naše kartice

9. Korisnik koji popuni i potpiše papirnu Pristupnicu ili se neposredno registruje na kasi u DIS maloprodajnom objektu, odmah dobija na korišćenje nepersonalizovanu Našu karticu sa bar kodom preko koje može da sakuplja Šljive. Pristupnica mora biti pravilno popunjena i sadržati sve podatke koji su na Pristupnici označeni kao obavezni kako bi korisnik mogao da dobije Našu karticu. Korisnik koji želi da koristi pogodnosti koje nudi program lojalnosti u obavezi je da prilikom kupovine pokaže Našu karticu prodavcu na kasi ili bar-kod koji dobije putem mobilne aplikacije.
10. U slučaju da se korisnik učlanio putem elektronske Pristupnice na veb stranici www.nasakartica.rs, putem mobilne aplikacije ili neposrednom registracijom na kasi, korisnik Naše kartice će moći odmah da sakuplja Šljive tako što će prilikom kupovine pokazati, karticu, bar-kod dobijen na mobilnoj aplikaciji, odnosno putem posebne opcije bar-kod u okviru mobilne aplikacije. Ukoliko je elektronska Pristupnica pravilno popunjena i sadrži sve obavezujuće podatke koji su označeni na elektronskoj Pristupnici, korisnik Naše kartice će u roku od 30 radnih dana dobiti na korišćenje nepersonalizovanu Našu karticu koja će mu biti uručena u DIS maloprodajnom objektu koji je korisnik Naše kartice naveo u elektronskoj Pristupnici. I nakon preuzimanja Naše kartice, Korisnik će moći da nastavi da sakuplja Šljive i preko mobilne aplikacije (IOS, Android).
11. Svaki korisnik ima pravo na 1 (jednu) osnovnu i 2 (dve) pomoćne Naše kartice. Izdavanje Naše kartice prvi put je besplatno, a svako ponovno izdavanje Naše kartice istom korisniku (bez obzira na razlog) DIS ima pravo da naplati korisniku po tarifi objavljenoj na veb stranici www.nasakartica.rs . Troškovi ponovnog izdavanja Naše kartice, kao i svi ostali troškovi korišćenja Naše kartice, u skladu sa tarifom, naplaćuju se isključivo putem prikupljenih Šljiva.
12. Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja Naše kartice, DIS može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati putem Naše kartice po određenom kriterijumu (broj kupovina, iznos kupovine, artikala…) na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija u određenom vremenskom periodu ili privremeno ili stalno blokiranje Naše kartice korisnika za koga se utvrdi da zloupotrebljava Našu karticu. Svi kriterijumi primene ograničenja korišćenja Naše kartice su objavljeni na veb stranici www.nasakartica.rs.
13. Korisnik Naše kartice je u obavezi da gubitak, krađu ili zloupotrebu Naše kartice prijavi pozivom korisničkog servisa na broj 011/401-0005. DIS zadržava diskreciono pravo da u tim slučajevima, u skladu sa tarifom, naplati troškove ponovnog izdavanja Naše kartice.
14. DIS ne snosi odgovornost za Našu karticu koju Korisnik nije preuzeo u roku od 90 dana od dana pristupanja programu lojalnosti ili je izgubio.
15. Reklamacije i pitanja vezana za korišćenje Naše kartice, korisnik može uputiti pozivom korisničkog servisa na broj telefona 011/401-0005 ili na imejl nasakartica@dis.rs.
16. Korisnički servis je aktivan radnim danima od 07:00h do 16:00h.
17. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba Naše kartice biće procesuirani u skladu sa zakonom.

Obrada ličnih podataka korisnika

18. Zaštiti privatnosti korisnika Naše kartice DIS pristupa vrlo ozbiljno i zato je važno da se korisnik, pre pristupanja programu lojalnosti najpre informiše o svrsi prikupljanja ličnih podataka, načinu obrade, njihovoj zaštiti i pravima koja ima svaki korisnik.
19. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, na osnovu podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
20. DIS kao Rukovalac će sve lične podatke Korisnika obrađivati i štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti po najvišim standardima koje DIS primenjuje u svom poslovanju. DIS obrađuje samo one podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ovog Ugovora o pristupanju i postizanja svrhe programa lojalnosti Naša kartica. Svrha programa lojalnosti i obrade ličnih podataka je nagrađivanje lojalnih kupaca kroz specijalne popuste, nagrade, poklone i druge pogodnosti, kao i blagovremeno i transparentno obaveštavanje o proizvodima kompanije DIS i proizvodima i uslugama partnera Naše kartice, popustima, akcijama, nagradama, poklonima i drugim pogodnostima što je i smisao programa lojalnosti.
21. Članstvo u programu lojalnosti nije obavezno! Ako korisnik ne želi da prima obaveštenja o proizvodima i popustima, da ostvaruje popuste, da učestvuje u akcijama i drugim pogodnostima programa lojalnosti ne treba da pristupi programu lojalnosti prihvati Pristupnicu, a kupovinu svih proizvoda iz asortimana kompanije DIS može ostvarivati i bez članstva u programu lojalnosti po uobičajenim cenama i uslovima koji važe za sve potrošače prema aktuelnoj ponudi u DIS maloprodajnim objektima.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

22. Obrada ličnih podataka korisnika Naše kartice vrši se na osnovu saglasnosti korisnika koju korisnik daje prihvatanjem ovog Ugovora što podrazumeva i prihvatanje opštih uslova sadržanih u njemu. Bez prethodnog prihvatanja ovog Ugovora lični podaci lica koje popuni obrazac papirne odnosno elektronske Pristupnice ili želi da se neposredno registruje na kasi neće biti evidentirani u kompaniji DIS.

Svrha obrade ličnih podataka i vrste ličnih podataka koje DIS obrađuje

23. Svrha obrade ličnih podataka korisnika po ovom Ugovoru je: ostvarivanje pogodnosti koje omogućava program lojalnosti; pružanje kvalitetnijih usluga; formiranje kvalitetnijeg programa i asortimana proizvoda; poboljšanje korisničkog iskustva; vršenje marketinga i promotivnih aktivnosti sa specijalnim ponudama, aktivnostima i zanimljivostima koje bi mogle da budu u pretpostavljenoj zoni interesovanja korisnika i poboljšanje programa lojalnosti; pružanje podrške preko komunikacionih kanala kao što su korisnička podrška ili kontakt centar na zahtev korisnika; unapređenje odnosa sa korisnikom, personalizacija iskustva korisnika predstavljanjem proizvoda i ponuda koje odgovaraju željama, interesovanjima ili profilu korisnika (direktni marketing putem personalizovanih ponuda).
24. Radi ostvarenja svrhe obrade ličnih podataka i razvoja programa lojalnosti DIS obrađuje lične podatke korisnika koje je dao na obrascu papirne odnosno elektronske Pristupnice, prilikom registracije na kasi, kao i lične podatke koje je korisnik objavio i učinio dostupnim korišćenjem kanala komunikacije kao što su viber, sms, imejl, posećivanje sajtova na veb stranici www.nasakartica.rs , mobilne aplikacije, svih vidova društvene mreže ili nekim drugim aktuelnim kanalom komunikacije.
25. Korisniku programa lojalnosti DIS može slati redovne promotivne poruke o svojim proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Takve promotivne poruke mogu stizati korisniku preko različitih kanala komunikacije kao što su: imejl, telefon, SMS, pošta, društvene mreže.
26. Ukoliko korisnik da saglasnost za primanje personalizovanih ponuda, DIS može analizirati i kombinovati sve informacije povezane sa podacima korisnika i podacima o interakciji sa DIS-om kako bi prilagodio ponudu interesovanjima korisnika i pružio mu bolje personalizovanu ponudu proizvoda. Ove informacije DIS takođe može koristiti za stvaranje segmenata potrošača koji pokazuju za koje su proizvode i/ili usluge DIS-a korisnici zainteresovani i praćenje uspeha marketinških napora, a može voditi evidenciju i o tome da li korisnik otvara elektronske poruke, kao i o linkovima koje korisnik klikne u elektronskim porukama DIS-a.
27. Za potrebe pristupanja programu lojalnosti i njegove realizacije, DIS prikuplja i obrađuje sledeće obavezne podatke: ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog telefona. Obavezni podaci su označeni zvezdicom i neophodni su u svrhu identifikacije korisnika i blagovremenog obaveštavanja o pogodnostima i drugim značajnim informacijama. Bez ovih obaveznih podataka korisnik ne može pristupiti programu lojalnosti i ostvarivati paket pogodnosti koji je u okviru programa lojalnosti.
28. Za potrebe pružanja kvalitetnije usluge, ponude šireg i interesantnijeg asortimana proizvoda, poboljšanja programa lojalnosti u skladu sa interesovanjima korisnika i kreiranje odgovarajućeg asortimana za nagrađivanje lojalnih kupaca, kao i slanja personalizovanih poruka, DIS može da obrađuje i dodatne lične podatke koje korisnik dobrovoljno da prilikom učlanjenja: mesto stanovanja (mesto, ulica i broj, poštanski broj); imejl adresa; bračni status; pol, posedovanje automobila; kućni ljubimci i vrsta; koliko kupovina obavljate mesečno (1, 2-3, 4-5, 6 i više); broj članova domaćinstva (1, 2, 3-4, 5 i više); koje ponude želite da dobijate: 1) voće i povrće 2) bebi svet 3) sve za vaš dom 4) zdrava hrana i 5) ponuda privatne robne marke (može se štiklirati više ponuda).
29. Za potrebe ažurnog, potpunog i tačnog vođenja evidencije o članstvu u programu lojalnosti, DIS može da obrađuje i podatke o datumu učlanjenja i ostvarene pogodnosti na osnovu članstva.

Period čuvanja ličnih podataka

30. Lični podaci korisnika Naše kartice čuvaju se u periodu koji je potreban da se ispuni svrha za koju su prikupljeni. U određenim slučajevima može da bude zakonski potreban ili propisan duži period zadržavanja podataka. Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda zadržavanja su:
• Koliko dugo su lični podaci neophodni za pružanje proizvoda ili usluga ili da bi se vodilo poslovanje DIS-a;
• Da li DIS podleže pravnim, ugovornim ili sličnim obavezama za zadržavanje ličnih podataka. Primeri mogu da uključuju zakone o obaveznom čuvanju podataka u primenjivoj pravnoj nadležnosti, odluke o čuvanju podataka koji su relevantni za istragu ili podatke koji se moraju čuvati u svrhu parnica, ili odbrane od mogućih odštetnih zahteva.

Ažuriranje ličnih podataka

31. U svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti ličnih podataka, korisnik Naše kartice je u obavezi da, u slučaju bilo kakvih promena, svoje lične podatke blagovremeno ažurira, odnosno dopuni ih i/ili izmeni slanjem zahteva na imejl zastita.podataka@dis.rs . U određenim slučajevima, DIS može da traži od korisnika da potvrdi svoj identitet pre nego što postupi po zahtevu.
32. DIS neće snositi bilo kakvu odgovornost prema korisniku ukoliko od strane korisnika nije bio prethodno informisan o bilo kojoj promeni ličnih podataka.

Razmena ličnih podataka - Obrađivači i drugi primaoci podataka o ličnosti

33. DIS ne deli lične podatke korisnika osim u ograničenom broju slučajeva koji su opisani u ovom tekstu. Ukoliko je to neophodno DIS može deliti lične podatke korisnika sledećim primaocima:
• Maloprodajni objekti kompanije DIS i povezana društva: zbog mogućnosti direktnog učlanjenja u program lojalnosti u samom maloprodajnom objektu lični podaci korisnika mogu da se dele sa zaposlenima u maloprodajnim objektima kompanije DIS. Pristup ličnim podacima će u tom slučaju biti ograničen na one kojima je neophodno da znaju takve informacije radi učlanjenja korisnika i realizacije programa lojalnosti;
• Zaposleni u kompaniji DIS koji učestvuju u aktivnostima realizacije programa lojalnosti;
• Dobavljači usluga: DIS može da poveri određene aktivnosti obrade ličnih podataka pouzdanim nezavisnim dobavljačima usluga kao što su dobavljači IKT usluga, usluga savetovanja, usluga transporta, platnih usluga, dobavljači platformi za elektronsku komunikaciju, dobavljači promoterskih usluga i slično;
• Poslovni partneri: DIS može deliti lične podatke korisnika sa pouzdanim poslovnim partnerima kako bi oni mogli da pruže korisniku tražene usluge;
• Javna i državna tela: kada to zahteva zakon ili je nužno za zaštitu prava korisnika, lične podatke DIS može da deli sa subjektima koji regulišu ili imaju pravnu nadležnost nad kompanijom DIS;
• Stručni savetnici i drugi: banke, osiguravajuća društva, revizori, advokati, računovođe, drugi stručni savetnici;
• Druge strane vezane za korporativne transakcije: lične podatke korisnika DIS može takođe, s vremena na vreme, da deli za vreme korporativnih transakcija, na primer, za vreme prodaje kompanije ili dela kompanije drugom društvu ili reorganizacije, spajanja, zajedničkog ulaganja ili drugog raspolaganja poslovanjem kompanije DIS;
• Na zahtev korisnika u slučaju podnošenja zahteva za prenos ličnih podataka.
34. DIS može deliti anonimne informacije, izveštaje i analize zasnovane na anonimnim informacijama. Skupljene, anonimne informacije i analize i izveštaje izvedene iz takvih informacija DIS može otkriti dobavljačima usluga, oglašivačima, trgovcima, kompanijama za istraživanje potrošača i tržišta i drugim organizacijama. DIS u svakom slučaju preduzima neophodne korake kako ovi nelični podaci ne bi bili povezani sa korisnikom i od partnera zahteva da učine isto.

Administrativne poruke

35. Za potrebe registracije i onlajn pristupa programu lojalnosti, DIS može da šalje administrativne SMS poruke, poruke na viber i/ili imejl i/ili putem mobilne aplikacije (IOS, android i sl) i/ili nekim drugim aktuelnim kanalom komunikacije koje se odnose na korisničku aktivnost na veb sajtu, uključujući i poruke u vezi sa određenim korisničkim računima, zahteve ili pitanja koji su nužni za funkcionisanje stranice, te se primanje navedenih poruka ne može isključiti.

Informacije o pravima Korisnika

36. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti korisnik ima sledeća prava: Pravo na informisanje o svojim ličnim podacima; Pravo na pristup ličnim podacima; Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka; Pravo na prigovor na obradu podataka; Pravo na prenosivost ličnih podataka (ako je primenljivo); Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ako korisnik želi da iskoristi svoja prava može se obratiti zahtevom na imejl zastita.podataka@dis.rs . DIS će na zahtev korisnika odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će DIS-u biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana od prijema zahteva i o tome će korisnik biti posebno obavešten.

Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

37. DIS ne vrši prenos podataka o ličnosti korisnika programa lojalnosti u druge države i međunarodne organizacije.

Tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka

38. Da bi zaštitio lične podatke korisnika DIS će preduzeti odgovarajuće mere koje su u skladu sa primenljivim zakonima i propisima o privatnosti i bezbednosti podataka, uključujući zahtevanje od dobavljača usluga da koriste odgovarajuće mere da bi zaštitili poverljivost i bezbednost ličnih podataka. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili skladištenje podataka ne može da garantuje 100% sigurnosti. U zavisnosti od poslednjih dostignuća, troškova implementacije i prirode podataka koji treba da se zaštite, DIS uspostavlja tehničke i organizacione mere da bi se sprečili rizici kao što su uništenje, gubitak, izmena, neovlašćeno objavljivanje ili pristup podacima korisnika. Ako korisnik ima razloga da veruje da se njegovi podaci ne obrađuju na bezbedan način može se obratiti kompaniji DIS na mejl zastita.podataka@dis.rs.
39. Pristupanjem programu lojalnosti Naša kartica, korisnik potvrđuje da je u celosti razumeo i prihvatio opšte uslove korišćenja iz ovog Ugovora, te da je ujedno obavešten o pravnom osnovu, svrsi, obimu i načinu korišćenja svojih ličnih podataka, odnosno da su mu pružene informacije u skladu sa članom 26. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
40. Detaljnije informacije o obradi ličnih podataka Korisnik može pronaći u Politici privatnosti na veb stranici https://www.dis.rs/politika-privatnosti

Izmena ovog ugovora i opštih uslova sadržanih u njemu

41. DIS zadržava pravo da u svakom trenutku povuče iz upotrebe Našu karticu ili prenese prava na Našoj kartici trećem licu, kao i da delimično ili u potpunosti promeni opšte uslove iz ovog Ugovora. Bilo kakva izmena ili brisanje opštih uslova i pravila korišćenja iz ovog Ugovora stupa na snagu trenutkom objave na veb stranici: www.nasakartica.rs . DIS može, ali se ne obavezuje, da o izmeni opštih uslova informiše korisnike i putem poruke na Viber i/ili SMS poruke i/ili imejla, mobilne aplikacije (IOS, Android) i/ili nekim drugim aktuelnim kanalom komunikacije.
42. Korisnik može, ako se ne slaže sa izmenjenim uslovima iz ovog Ugovora, otkazati korišćenje Naše kartice, odnosno otkazati članstvo u programu lojalnosti i zatražiti ukidanje svog korisničkog naloga. Ako u roku od 8 (osam) dana od objavljivanja obaveštenja o navedenim promenama korisnik Naše kartice ne zatraži ukidanje naloga, smatraće se da prihvata ovaj Ugovor pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja.
43. DIS preporučuje korisniku da povremeno iznova pročita ovaj Ugovor kako bi se upoznao s eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi internet stranice nakon izmene opštih uslova iz ovog Ugovora, pretpostavlja se da je upoznat s izmenama, da ih razume i u celosti prihvata.
44. Ovi opšti uslovi korišćenja Naše kartice stupaju na snagu 1.11.2022. godine i važiće do donošenja novih.

Otkazivanje članstva

45. Korisnik Naše kartice u svako doba ima pravo da otkaže članstvo u programu lojalnosti i da zahteva brisanje svog korisničkog naloga podnošenjem zahteva na imejl nasakartica@dis.rs ili pozivom korisničkog servisa na broj 011/401-0005. DIS zadržava pravo da u slučaju sumnje izvrši proveru identiteta korisnika koji otkazuje članstvo u programu lojalnosti.

* Duvanski proizvodi nisu deo programa lojalnosti NAŠA KARTICA i kao takvi ne donose potrošačima dodatne šljive na Našoj kartici.
** Maksimalna količina artikala u okviru jedne kupovine na osnovu kojih potrošač može ostvariti pravo na skupljanje bonus Šljiva je 50 jedinica mere (komad/kg/l) po artiklu.
*** Program lojalnosti NAŠA KARTICA nije namenjen profesionalnim kupcima.